Nitro-Fe

 

Nitro-Fe Özellikleri,

 

        Bünyesinde yüksek oranda azot bulunduran sıvı gübredir. Verilecek azotlu gübre miktarının tayininde gübrelenecek toprağın humus ve azot muhtevası ile yetiştirilecek bitkinin azot ihtiyacı dikkate alınır.

 

Nitro-Fe ;

 

 • Kök teşekkülünü, bitkinin gelişmesini ve büyümesini sağlar,
 • Bitkilerin olgunlaşmasını çabuklaştırır.
 • Mahsulün kalitesini yükseltir.
 • Dane dökümünü önler, verimi çoğaltır.
 • Daneler olgun olur.

 

Nitro-Fe Eksikliğinde;

 

Azot eksikliğinin bitkiye etkisi çok büyüktür. Hatta diğer elementlerinin alımına bile etki eder.

 • Protein ve enzimlerin sentezi yavaşlar. Bitkinin gelişmesi durur. Bitki bodur kalır.
 • Bitki bazen kırmızımtırak bir renk alır.
 • Azot noksanlığı hububatta sapa kalkma başlangıcında olursa yapraklar açık yeşil bir renk alır. Saplar ince ve zayıf, başaklar kısa kalır ve taneler iyi olgunlaşmaz.
 • Verim düşer.

 

AZOTLU GÜBRE FAZLALIĞINDA ;

 

 • Gübre fazla kullanıldığı için maddi kaybımız olur.
 • Bitki süratle büyür, ekinler yatar. Üründen ziyade sap verimi olur.
 • Dokular ve hücre zarları gevşek teşekkül eder.
 • Bitkinin kurağa, soğuğa, hastalık ve zararlılara karşı mukavemeti azalır.
 • Meyveler kalitesiz olur. (Kalın kabuklu, sünger gibi ve dayanıksız olur.)

 

 

Nitro-Fe suda % 100 çözünür, bitki ve toprağa zararlı veya zararsız kalıntı bırakmaz. İçeriğinde yüksek oranda temel besinlerden olan azot, yanı sıra bitkinin ihtiyacı olan mikro element olan demir tamamı şelatlı olarak sıvı formdadır. Demir mikro elementler içinde toprağımızda eksikliği en çok hissedilen bir element olup semptomları azot eksikliğine benzerlik gösterir.

Nitro-Fe temel besin maddelerinin alımını kolaylaştırarak bitkinin dengeli beslenmesini sağlar. Dengeli beslenen bitkinin, hastalıklar, aşırı sıcak ve soğuk, susuzluk gibi faktörlerden kaynaklanan olumsuzluklara karşı direnci artar. Düşük sıcaklık, yüksek nem, pH gibi nedenlerle bitkinin topraktan kaldıracağı besin elementi miktarı olumsuz yönde etkilenir.

Bu durumlarda topraktan yapılacak Nitro-Fe gübreleme ile bu olumsuzlukların bitkide neden olacağı zararlar önlenmiş olur.

Nitro-Fe içeriğindeki orto-orto demir şelatı sayesinde sadece topraktan damla sulama metodu ile verilebilir.
 NİTRO-FE İÇERİK

Guaranteed  Content                                        W/w

Urea Nitrogen                                                      : % 11

Ammonium Nitrogen (NH–N)                           : %   2

Nitrate Nitrogen (NO–N)                                   : %   2

Total Nitrogen                                                     : % 15

Total Ferrum                                                        : %   0,5

Stabilized Ph interval                                         :      4-6