Fung-Cu

Organomineral gübre Fung-Cu
Fung-Cu her tip toprakta ve iklim koşullarında uygulanabilen, bitkinin kökleri ve yaprakları tarafından kolayca ve tamamen alınan özel yapıya sahip sıvı “sistemik” bakır gübresidir.

Kökten ve yapraktan uygulanabilir.
Fung-Cu, içeriğindeki bakıroksit ve bakır sülfat farmları ile sistemik olarak görev yapan Fung-Cu, bitki bünyesine çok çabuk alınır-taşınır. Fung-Cu çok hızlı etkisini gösterir ve bitki için çok önemli besin elementleri yanı sıra toprak ıslah ürünü hümikfulvik ve amino asit içerği ile çok önemli bir gübredir. Topraktaki patojenlere karşı etkili olan Fung-Cu bakteriyel ve fungal etmenlere karşı anti-patojenik etkiye sahip olmakla birlikte, bitkinin bakır ihtiyacını hızlı bir şekilde giderir. Bakır elementi bitkilerin gelişimi ve sağlığı açısından çok önemlidir.

Fung-Cu’nun temel kullanım alanları ;

1- İçeriğindeki aminoasit sayesinde bitkiyi gece gündüz arasındaki sıcaklık farklarında oluşan strese ve hastalıklara karşı direncini arttırır.

2- Bitkide fotosentezi hızlandırır, dolayısıyla yeşil aksamın düzgün renkte olmasını sağlar; ayrıca çiçek ve meyve oluşumuna katkıda bulunur.
Bakır noksanlığında Fung-Cu;
Fung-Cu, bitkide klorofil oluşumu, proteinler, vitaminler ve büyüme hormonlarının oluşumu ve aktivitelerini hızlandırır.
Bunun sonucu bitkide renk açılmaları (klorotik-nekrotik lekeler) görülmez.
Gövde ve ince dallarda geriye doğru cansızlaşma, yapraklarda sararma, gelişmenin engellenmesi ve kolayca solan solgun yeşil renkli yapraklar Fung-Cu sayesinde bu belirtiler hızla giderilir.

Fung-Cu bakır elementinin noksanlığının giderilmesi hususunda çok hızlı ve etkilidir.
• Hem kökten hem yapraktan kolayca ve hızla emilir.
• Toprak veya hava şartı gözetmeksizin uygulanabilir.
• Hastalıklara karşı direnç sağlar.
• Hastalıkta uygulanması halinde direkt etki gösterir.
• Klorofil oluşumuna yardımcı olur dolayısıyla fotosentezi hızlandırır.
• Çiçeklenmeye, meyve gelişimine, bitki gelişimine katkıda bulunur.
• Sistemik çalışır, ulaştığı bölgelerde hızla etkisini gösterir.
• Toprak patojenlerine ve yaprakta gelişen anti-fungal ve anti-bakteriyel etkileri sayesinde koruyucu ve besleyici bir gübredir.
• Toprak ıslahı ve çökmeye karşı etkilidir.
• Bitki susuzluk, tuzluluk, sıcaklık etmenlerinden oluşan stresi giderir.

BİTKİLERDE BAKIR EKSİKLİĞİ ve BELİRTİLERİ

Bitkilerin bakır ihtiyacı oldukça düşük düzeydedir. Birçok bitkinin bakır kapsamı kuru maddede 2 – 20 ppm arasındadır. Bitkilerde bakır noksanlığı pratikte

Resim-1 Yerfıstığındaki belirtileri
resim1

fazla rastlanan bir durum değildir. Organik madde miktarı çok yüksek olan topraklarda veya killi topraklarda bakır noksanlığı görülebilmektedir. Bunun nedeni organik maddenin bakırı çok kuvvetli bağlamasıdır.

Bakır noksanlığının sık görülmeyişinin nedeni, bitkilerin düşük olan ihtiyacını karşılayacak kadar toprakta bakır bulunması, bitkilere verilen birçok zirai mücadele ilacının önemli miktarda bakır içermesi, kullanılan gübrelerin safsızlık olarak bir miktar bakır içermeleri ve hayvan gübrelerinin bakır içermesidir. Topraksız yetiştiricilikte, yetiştirme ortamına yeterli miktarda bakır verilmediği takdirde bakır noksanlığı görülecek ve bitki normal gelişmeyecektir. Genel bir ortalama olarak yapraklarda 5 ppm bakır yeterli olmaktadır.

Bakır bitki bünyesinde hareket kabiliyeti iyi değildir. Bu nedenle noksanlık belirtileri yeni meydana gelen yapraklarda görülür. Grimsi yeşil renk, hatta beyazlaşma gibi renk değişimleri ve solma olur. Gelişme zayıflar. Meyve ağaçlarında dalların uç kısımlarında kurumalar olur. Bazı durumlarda, uç kurumalarının görülmesinden önce, normalden büyük yapraklar oluşur.
Resim-2 tahıldaki belirtileri

resim 2

• Tahıllarda simptomlar kardeşlenme döneminde yaprak uçlarından başlar. Yaprak uçları beyazlaşır, yaprak daralır ve küçülür. Noksanlık şiddetli ve sürekli olursa başak oluşmaz.

• Bakır noksanlığının bir diğer özelliği, bitkilerin generatif gelişmesinin, yani çiçek ve meyve oluşumu, vegetatif gelişmeye göre daha fazla etkilenmesidir.

• Torf üzerinde yetiştirilen saksı süs bitkilerinde ve özellikle çiçekli bitkilerde bakır noksanlığı, gelişme gerilemesi yanında, bitkilerin yapraklarında ve çiçeklerinde deformasyon, renk bozukluğu, çiçek azlığı veya hiç oluşmaması gibi olumsuzluklar yaratarak önemli zararlar yaratabilir.
Resim-3 Narenciyedeki belirtileri

resim3

• Bakır noksanlığı görülmesi halinde, şelatlı bakır bileşiklerinin yapraktan verilmeleriyle olumlu sonuçlar alınır.

• Bakır içeren fungusitlerin fazlaca kullanılması, özellikle bağlarda ve narenci ağaçlarında bakır toksisitesi yaratabilmektedir. Bakır toksisitesinde, noksanlıkta olduğu gibi bitki gelişmesi geriler ve yapraklarda yanmalar görülür.

 

Fung-Cu İÇERİK

Guaranteed  Content                                        :   W/W

Organic material                                                :  % 25

Organic nitrogen                                               :  %   2

Free amino acid                                                 :  %   5

Cupper Sulphate                                               :   %  4,5

Cupper OxyChloride                                         :   %  3,5

Total Cupper                                                      :  %   8

Stabilized Ph interval                                        :      4-6