Follium-K

 

Follium – K Özellikleri

Follium-K özellikle meyve oluşumu ve gelişimi için gerekli temel besin maddesidir. Potasyum bitki büyümesini çabuklaştırır ve verimini artırır. Potasyum, bitki metabolizmasında fotosentez sonucu elde edilen ürünlerin, faydalı olacağı bölgelere taşınmasını sağlar. Su dengesini ayarlar. Potasyum, azot ile birlikte ürünü artırır ve düzenli meyve tutumu ve olgunlaşmasında önemlidir. Toprakta potasyum, azot ve fosfora göre daha fazla bulunur. Yeterli potasyum ile beslenen bitkilerde meyve ağırlığı artar, parmaklar daha büyük olur ve meyvenin pazarda daha uzun süre dayanması, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığı artar.

Follium -K, bütün bitkiler için önemlidir.

•Fotosentezde görev alır ve bitkide su dengesini sağlar,
•Şeker ve azot metabolizmasında etkilidir.
•Kullanılan azotun daha etkili olmasını sağlar.
•Sentezlenen organik maddelerin, bitkilerin gerekli olan diğer organlarına taşınmasını sağlar.
•Bitkilerin rüzgâr ve benzeri faktörler nedeniyle yatmalarına karşı direncini artırır.
•Kullanılan fosforun etkisini artırarak bitkilerde kök gelişmesine olumlu katkıda bulunur.
•Bitkilerin olgunluğa daha kolay erişmelerini sağlar.
•Bitkilerde su tasarrufu sağlar ve bitkilerin susuzluğa karşı dayanıklılığını artırır.
•Bitkilerde ürün kalitesini geliştirir.
•Bitkilerin tuzlu ve kireçli topraklardan daha az etkilenmesini sağlar.
•Bitkilerin soğuğa karşı dayanıklılığını artırır.
•Bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı direncini artırır.
•Ca (kalsiyum) ve Mg (magnezyum) fazlalığı Potasyumun alınmasına engel olur. Yüksek düzeyde uygulanan potasyumun, verim ve kalite üzerinde beklenen etkiyi gösterebilmesi için, bitki bünyesinde yeterli düzeyde azotun bulunması gerekir.
•Düşük potasyum seviyesi ise, lezzetsiz ve yavan meyve tadına neden olmaktadır.
Potasyum Gübrelemesi

Follium – K gübrelemesi yapılmadan önce toprakların potasyum seviyesinin toprak tahlilleri ile belirlenmesi gerekir. Potasyumda, fosforda olduğu gibi ağaç kök bölgesine yakın ve dağıtılmadan verilmelidir. Uygulama dozu topraktaki potasyum seviyesine, ağacın yaşı ve verimine bağlı olarak değişmektedir. Bitkilerin potasyum ihtiyacını tespit etmek için; gelişme döneminin toplam süresini dikkate almak gerekir. Topraklarımız azot ve fosfor bakımından fakir, potasyum besin maddesi bakımından ise yeterli durumda olduğundan potasyumlu gübre tüketimi sınırlıdır. Potasyumlu gübrelerin kullanılmalarında bütün potasyumun bir defada verilmeyip bunun sürekli dozu yükseltilerek parçalara bölünmesi önerilir.

 

Follium-K içerik

Guaranteed  Content                                                W/w

Ammonium nitrogen (NH–N)                           :  %   0,5

Nitrate nitrogen (NO–N)                                    :  %   1,5

Urea Nitrogen                                                          :  %  3

Total Nitrogen                                                           :   %  5

Total phosphor penta oxide (PO)                      :  %  5

Water-Soluble phosphor penta oxide(PO)     :   %   5

Water-Soluble potassium oxide ( K2O )             :  %  10

Stabilized Ph interval                                              :      4-6