Agrosynth

 Agrosynth Özellikleri                                

 

Agrosynth yeni formülü sayesinde benzersiz özelliklere sahiptir. Şöyleki;

  • Agrosynth yoğun formülasyonu ile nadasa bırakılmayan (dinlendirilmeyen) arazilerde mükemmel çözümler sunar. Tekrar aynı bitkinin ekilmesi halinde bile kullanılması gereken önemli bir gübredir.
  • Agrosynth içeriği itibari ile bitki tarafından azotun en kolay alınan formu olan amonyum ve nitrat şeklinde iken aynı zamanda yüksek oranda fosfor, organik madde ve amino asit ile bitkinin besin alınımı teşvik edilirken dış etkilerden oluşan stres şartlarına karşı dayanıklılık sağlar.
  • Agrosynth hem yaprak hem de kök uygulamalarının bütünde kullanılmak için tasarlanmıştır.
  • Agrosynth’in etkinliği bitkinin çeşidine göre en az iki uygulama ile optimal fayda sağlar.
  • Agrosynth içeriği itibari ile her türlü uygulamada çiçek sayısında, meyve tutulumunda, meyve sayı ve kalitesinde belirgin bir artış sağlar.
  • Damla sulama sisteminde kullanılması halinde sahip olduğu pH sayesinde alkali toprakta bitkinin besinlerden maksimum fayda almasını sağlar.
  • Agrosynth organomineral grubu içinde en yüksek makro element içeriği ile suni gübre kullanımı gerektirmez.
  • Agrosynth benzersiz formülasyonu sayesinde hem yaprak hem de diğer sulama yöntemleri ile rahatlıkla kullanılabileceği gibi sulama sisteminde tortu ve meyvelerde kalıntı bırakmaz.
  • Agrosynth her türlü tek veya çok yıllık bitkiye temel besin maddesi olarak uygulanabilir.
  • Agrosynth kullanımı sonrasında gerek zirai mücadele için kimyevi ürün kullanımı gerekse gübre kullanımlarını azaltarak maddi ve zaman açısından ciddi tasarruf sağlar.

 

Bitki büyümesinde mutlak gerekli gübrelerden birisi de fosforlu gübrelerdir. Fosfor olmadan bitkide hücre çoğalması ve büyüme olmaz. Yeni köklerin, çiçek ve çiçek tozunun, tohum ve meyvenin teşekkül etmesi için bitkilerin mutlak surette fosfora ihtiyacı vardır. Fosfor, bitkilerin olgunlaşmasını hızlandırdığı gibi, köklerin gelişmesini de artırır. Fosforun gerek kök gelişmesini artırması ve gerekse olgunlaşmayı hızlandırması kurak yöreler için oldukça önemlidir. Kuvvetli ve iyi gelişmiş köklere sahip bitkiler, topraktaki mevcut su ve besin maddelerinden daha çok istifade ederler. Erken olgunlaşan bitkiler ise yaz mevsiminin sıcak ve kurak havalarından önce gelişmelerini tamamlayarak geç olgunlaşan bitkilere nispeten daha yüksek oranda verim verirler.
Fosforca fakir topraklarda yetişen bitkilerde büyüme yavaşlar. Yeni sürgünlerin sayısı azalır ve dikine büyürler. Yapraklar normal yeşil renkte olmayıp ekseriye mor bir renk alırlar ve vaktinden önce dökülürler. Fosfor noksanlığı çeken bitkilerde çiçeklenme az olur, tomurcuklanma ve çiçeklerin açması gecikir.

Tarım alanlarının birçoğunda fosfor problemi vardır.

 

Bu problemin başlıca sebepleri,

 

Toprakta bulunan fosfor miktarının az oluşu,
Topraktaki mevcut fosforun tamamının bitkiye yarayışlı durumda olmayışı,
Gübrelerle toprağa verilen fosforun önemli bir kısmının toprak tarafından tutularak bitkiye yarayışsız duruma geçmesi olarak sıralanabilir.

Tarım alanlarındaki fosfor probleminin ortadan kaldırılarak yeterli seviyede verim alınabilmesi için, yetiştirilen bitkinin ihtiyacı olan fosforun, fosforlu gübreler kullanılarak karşılanması gerekmektedir. Fosforlu gübrelerde suda erirlik esas alınmalı ve suda erir fosfor miktarı yüksek olan gübreler tercih edilmelidir. Bunlar, hareketsiz gübrelerdir. Bu nedenle fosforlu gübreleri uygularken kök derinliğine vermek gerekir. Fosforlu gübrelerin etkisi birkaç yıl sürer.

 

Fosforlu Gübrelerin Faydaları


Kök teşekkülünü ve büyümesini sağlar.
Bitkilerin olgunlaşmasını çabuklaştırır.
Mahsulün kalitesini yükseltir.
Dane dökümünü önler ve daneler dolgun olur.
Verimi çoğaltır.
Bitkinin kuraklığa dayanıklılığını artırır.
Bitkinin hastalıklara karşı mukavemetini artırır.

Fosforlu Gübrelerin Eksikliğinde Ortaya Çıkan Problemler,

Bitkiler bodur kalır. Dal ve yapraklar tam anlamı ile gelişemez.
Saplar zayıf, kök büyümesi ve hububatta sapa kalkma sınırlı olur.
Bitki yaprağı kirli yeşil veya kırmızımtırak renkte olur.
Meyve ağaçlarında sürgünlerin büyümesi, çiçek ve tomurcuk açma yavaşlar
Verim düşer.
Fosforlu Gübrelerin Kullanımıyla İlgili Olarak
Havalanma, bitki köklerinin oksijen ihtiyaçları için doğrudan, topraktaki bazı yararlı kimyasal ve biyolojik olayların gelişimi için dolaylı olarak gübre ve toprak fosforunun yarayışlılığını etkiler.
Toprak neminin yeterli düzeyde bulunması fosforun elverişliliğini artırır.
Eğer toprakta nem yeterli değilse, atılacak fosforlu gübreler toprakta mevcut nemi çekeceğinden, faydasından çok  kuraklığa neden olabilecektir.
Düşük sıcaklık, bitkilerin gelişmesini ve köklerin geçirgenliğini azaltabilir. Yüksek sıcaklık ise, bitkilerin aktif fonksiyonların zayıflatarak diğer besin elementleri yanında  fosforun absorbsiyonunu (emilmesini) güçleştirebilir.

Kil oranı fazla olan topraklarda daha fazla fosforlu gübre kullanılmalıdır.
Bitki besin elementleri içinde bitkiye elverişlilik yönünden pH’dan en fazla etkilenen element fosfordur. Asitli topraklara alkalin karakterli fosforlu gübreler; alkalin karakterli topraklara ise asit özellik gösteren fosforlu gübreler verilmelidir.

 

Fosforlu gübrelerin verilme zamanı


Türkiye topraklarının bir kısmı asit karakterli, diğer bir kısmı ise çoğunlukla kireçli olduklarından bu topraklara verilen fosforlu gübreler zamanla bitkilerin kolaylıkla yararlanamayacağı şekilde toprakta bağlanırlar. Bu nedenle fosforlu gübreler ekimden veya dikimden hemen önce veya ekim esnasında verilmelidir.
Fosforlu gübreler ekimden çok önce veya bitki gelişmelerinin ileri döneminde verilecek olursa, bu gübrelerden beklenen fayda tam olarak sağlanamaz.
Bağlarda susuz şartlarda fosfor, azot ile birlikte en geç Ocak, Şubat aylarında, kış sürümünde pulluk altına verilmelidir. Sulu şartlarda azotun yarısı ile fosfor ve potasın tamamı kış sürümünde pulluk altına  verilmelidir.
Fosforlu gübreler, toprakta çok az hareket ederler. Fosfor kök gelişmesi için çok gereklidir. Verilen  gübrenin büyük kısmı ilk 10 gün içinde 1 mm.lik alandaki bitki kökleri tarafından alınabilir. Gelişmenin  ileri devrelerinde ise bitki kökleri 5 mm.lik alandaki fosfordan da yararlanabilir.
Bu nedenle;

Tahıllarda fosforlu gübrelerin ekimden önce ya da ekim ile birlikte toprağa verilmesi gerekir. Meyvelerde (özellikle yumuşak çekirdekli) yaprak döküm zamanı veya hasattan sonra bir defada verilir. Sebzelerde fosforlu gübrenin tamamı dikim sırasında kök derinliğine yani fide dikim karığının tabanına atılmalıdır.
Agrosynth içeriği

Guaranteed  Content                                     :   W/W

Organic material                                              :  % 25

Organic Nitrogen                                             : %   2

Urea Nitrogen                                                   : %   8

Total Nitrogen                                                  : % 10

Total phosphor penta oxide (PO)                  : % 10

Water-Soluble phosphor penta oxide(PO)   : %  10

Water-Soluble potassium oxide ( K2O )          : %  3

Stabilized Ph interval                                       : 4,3-6,3