Agri-Ca

Agri-Ca gübresi nedir?

 

Organik maddeli kalsiyum Nitrat, Amino asit içeriği ile dört besinli, suda çok kolay çözünen ve bitki tarafından hemen alınabilen bir gübredir. Bünyesinde organik madde, aminoasit, nitrat formunda azot (N) ve kalsiyum oksit (CaO) bulundurur.

 

Nerelerde kullanılır?

 

Agri-Ca, üst gübrelemede, her tür toprak ve iklim koşulunda tüm bitkiler için en iyi seçimdir. Bitkiler tarafından kalsiyum ve nitratın birlikte alınmasından dolayı bitkinin kök bölgesinde diğer gübrelerde olduğu gibi kalıntı bırakmaz. Birbirini olumlu etkileyen bu besin elementleri toprakta tuzluluk yaratmaz. Bitkinin kök gelişimini aktive eden organik madde, toprak stresini gideren amino asit ve besin alımı sırasında nitrat biçiminde azot, suda eriyebilir biçimde kalsiyum alımını kolaylaştırır; dolayısıyla bitkinin bir çok fonksyonuna hitap eden etki ile kalsiyum ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur.

 

Agri-Ca gübre olarak sağladığı avantajlar şu üç başlıkta özetlenebilir:

1D

Nitrat formunda azot içermesi

Nitrat biçiminde azot, bitkiler tarafından tercih edilen azot şeklidir. Bünyesindeki nitrat azotu, kalsiyumun yanında diğer besin maddelerinin de bitki tarafından alınmasına yardımcı olur. Özellikle killi topraklarda amonyum azotu toprak tarafından tutulabilir; bu toprakların düzenlenmesinde etkili olan organik madde ile hümik asidin etkinliği ile alınabilir hale gelirken. Buna karşılık nitrat azotu toprakta bağlanmaz. Kök bölgesinde, organik madde sayesinde sulama suyu ile kolayca yıkanmadan bitki ihtiyaç duyduğunda kolaylıkla alınabilir halde serbest olarak kalır. Böylece azot ihtiyacının hızla karşılanmasına olanak sağlar.

 

2D

 

Bitkinin beslenmesinde kalsiyumun hayati önemi
Kalsiyum, bitkiler tarafından çok tüketilen bir makro besin elementidir; bitki hücre duvarının yapıtaşıdır. Toprakta genellikle bitkilerin yararlanamayacağı bileşikler halinde bulunur. Bitki bünyesinde hareket yeteneği (taşınması) çok zayıftır. Toprakta bulunan kalsiyum karbonat (kireç), bitkinin kalsiyum ihtiyacını yeterince karşılamayabilir. Kalsiyum karbonatın suda çözünürlüğü düşüktür. Tüm bu nedenlerden dolayı diğer gübrelerin yanında kalsiyumlu gübrelemeye de ihtiyaç vardır. Bitkiler kalsiyum olmadan büyüyemez. Kalsiyum, bitkiler tarafından azot ve potasyumdan sonra en çok tüketilen besin elementidir.

 

4D

 

Agri-Ca’nın toprağa yararı

Agri-Ca, iyi bir bitki besini olmasının yanında toprağı ıslah edici özelliklere de sahiptir. Toprakta kil mineralleri tarafından tutulan diğer besin maddelerinin yarayışlı hale gelmesini sağlar. Az kalsiyum veya çok sodyum içeren ve sulanan topraklarda kil parçacıkları sıkışabilir. Bunun sonucunda su ve oksijen hareketi yavaşlar ve bu durum bitki gelişimini olumsuz etkiler. Suda eriyebilen kalsiyum, topraktaki kil parçacıklarının ayrışmasına ve toprağın daha gözenekli hale gelmesine yardımcı olur.

Agri-Ca gübresinin diğer getirileri şöyle özetlenebilir:

  • Verim ve kaliteyi artırır.
  • Hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığı artırır.
  • Nakliyede dayanıklılık sağlar.
  • Meyvelerin depolama ömrünü uzatır.
  • Kalsiyum ve nitratın hızlı alınmasını sağlar.
  • Katkı ve dolgu maddesi içermez.
  • Buharlaşmaz, yıkanmaz, yakmaz.
  • Alkalilik yaratmaz.
  • Tuzluluk etkisi yoktur.

Kullanım şekilleri

Agri-Ca’ın sera tipi, yüksek ölçüde saf rafine sıvı halindedir. Suda çözündürme sorunu yoktur. Sera ve açıkta yetiştirilen bitkilerde damlama ve yağmurlama sulama sistemleriyle birlikte (fertigasyonla) yapraktan uygulamalarda kullanılır. Özellikle damlama ve yağmurlama sulama sistemleriyle uygulandığında tek başına verilmeli, kükürtlü ve fosforlu gübrelerle birlikte kullanılmamalı, ayrıca zirai ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

Açıkta yetiştiricilikte dikim sonrası üst gübreleme için çok uygundur.

5D

 

AGRİCA İÇERİK

Guaranteed  Content                                        :   W/W

Organic material                                                :  % 20

Organic nitrogen                                               :  %   2

Nitrate nitrogen (NO3 –N)                                   :  %  6

Total Nitrogen                                                    :  %  8

Calcium oxide                                                    :  % 10

Magnesium                                                         :  % 0,5

Stabilized Ph interval                                        :      4-6